Kontakt

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego – Instytut Kultury Spotkania i Dialogu
Adres: ul. Planty 7, 25-508 Kielce,

Telefon: 41 201 02 38,

e-mail: biuro@jankarski.org.pl
 

Konto bankowe:

Deutsche Bank Polska S.A.

00-609 Warszawa
ul. Armii Ludowej 26
Dla przelewów krajowych:

Nr konta: 28 1910 1048 2116 2981 3042 0001

Dla osób chcących przekazać Stowarzyszeniu 1% podatku dochodowego

Nr konta: 44 1910 1048 2116 2981 3042 0004

Dla przelewów zagranicznych:

Nr konta:

w PLN:   PL28 1910 1048 2116 2981 3042 0001

w USD:   PL71 1910 1048 2116 2981 3042 0003
Swift Code: DEUTPLPX

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZWIEDZANIEM KIELECKIEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO:

 

1. REGULAMIN ZWIEDZANIA CMENTARZA (pdf).

 

2. Cmentarz znajduje się pod wyłączną opieką Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach.

 

Wszelkie przedsięwzięcia na jego terenie (prace porządkowe, sprzątanie) należy uzgadniać z pełnomocnikiem Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Katowicach ds. cmentarza w Kielcach – Panem Bogdanem Białkiem, prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. (tel. 41 343 28 40).

 

3. Utrzymywanie porządku jest dziełem wolontariuszy, m.in. uczniów szkół kieleckich: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego i Technikum Budowlanego w Kielcach.

 

4. Klucz do bramy cmentarnej udostępnia pan Marian, tel. 783 084 183, oraz pani Dorota, tel.  783 084 072.

 

5. Rekomendowanym przez Stowarzyszenie przewodnikiem po cmentarzu oraz znajdujących się na terenie Kielc miejscach pamięci związanych z historią kieleckich Żydów jest Pani Monika Łesyszak (tel. 668-201-759). Pani przewodnik posługuje się językami obcymi: angielskim oraz niemieckim.

 

6. Opłata za zwiedzanie cmentarza dla grup zorganizowanych wynosi 50 zł. Opłaty te w całości przeznaczone będą na potrzeby cmentarza.

 

The Jewish Cemetery is under the exclusive care of the Jan Karski Society in Kielce. The order is kept by volunteers, among them students of Słowacki High School and Technical Construction College in Kielce. All planned works (maintenance and cleaning works) should be consulted with Mr Bogdan Białek, the representative of the Jewish Community in Katowice, responsible for the Jewish Cemetery in Kielce (phone 41 343 28 40).

 

The key to the main gate of the cemetery could be received from Marian, phone number 783 084 183, and Dorota, phone number 782 793 183.

 

A tour guide recommended by the Jan Karski Society for tours of the cemetery and Kielce sites of remembrance related to the history of Kielce Jews is Monika Łesyszak (tel. 668-201-759). The tour guide speaks English and German.

 

OPIS MACEW ZNAJDUJĄCH SIĘ NA KIELECKIM KIRKUCIE NA STRONIE WIRUTLANY SZTETL

 

UPRZEJMIE PROSIMY O WSPARCIE I UISZCZANIE DOWOLNYCH KWOT NA UTRZYMANIE CMENTARZA (sprzątanie, pielęgnacja zieleni etc.). Wpłat dokonywać można na podany wyżej numer konta bankowego.

 

Zawiadamiamy również, że Stowarzyszenie im. Jana Karskiego nie pośredniczy w poszukiwaniach genealogicznych. Jeśli chcą Państwo zaczerpnąć informacji o historii swojej rodziny, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Stanu Cywilnego lub z Archiwum Państwowym w Kielcach.

Urząd Stanu Cywilnego w Kiecach: www.kielce3.um.kielce.pl
Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 36 76 033, 41 36 76 036

Archiwum Państwowe w Kielcach: www.kielce.ap.gov.pl
ul. J. Kusocińskiego 57
25-045 Kielce
tel. 41 260 53 11; 41 260 53 17, e- mail: kancelaria@kielce.ap.gov.pl

We are very sorry but the Jan Karski Society is not able to mediate in the genealogy research. If you wish to discover your family history please contact directly the Registry Office as well as the State Archive in Kielce. Thank you in advance.

Registry Office in Kielce: www.kielce3.um.kielce.pl

Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 36 76 033, 41 36 76 036

State Archive in Kielce: www.kielce.ap.gov.pl
ul. J. Kusocińskiego 57
25-045 Kielce
tel. 41 260 53 11; 41 260 53 17, e- mail: kancelaria@kielce.ap.gov.pl